CodexisCodexispořádali již pátý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, která navazovala na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR. Záštitu nad konferencí převzali ministryně pro místní rozvoj ČR, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví, Sdružení místních samospráv ČR a Institut pro veřejnou správu Praha.

Bloky odborné konference

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ

Místní poplatky z pohledu praxe

Aktuality z trestní odpovědnosti právnických osob

Registr smluv v praxi

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

a další...

 

Program pátého ročníku jednodenní odborné konference, která tematicky navazuje na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR a je určena pro zástupce z řad státní správy a samosprávy, byl opět velice pestrý.

více

Kongresový výbor

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

více

 

HLAVNÍ ODBORNÍ PARTNEŘI

  

 

 

Aktuálně

Program odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ byl i letos velice zajímavý, přesvědčte se sami!

Program

Záštitu nad konferencí převzali ministryně pro místní rozvoj ČR, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví, Sdružení místních samospráv ČR a Institut pro veřejnou správu Praha.

Partneři

Prohlédněte si fotogalerii z předchozích vydařených ročníků.

Historie

Zasílání novinek

Přejete si dostávat informace o kongresech?
Vyplňte email a aktuality, novinky budete
mít ve svých schránkách.

Program konference Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
ATLAS consulting spol. s r.o. PricewaterhouseCoopers Legal
Hlavní partneři
CODEXIS
PwC Legal
Partneři
NovaVoice®
OSWALD
OTIDEA
Odborní partneři
Sdružení místních samospráv ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo vnitra České republiky Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
Institut pro veřejnou správu Praha
Mediální partneři
ANAG eLAW.cz EPRAVO.cz GRADA Konkursní noviny Moderní obec
Právní prostor.cz vz24.cz