Pořádá CodexisJiž čtvrtý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, která tematicky navazuje na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR.


Bloky odborné konference

Trestněprávní odpovědnost ve veřejné správě

Problematika služebního poměru podle služebního zákona

Smluvní právo v praxi

Veřejné zakázky a zadávací řízení

Aktuální otázky školské legislativy

Elektronické zpřístupňování práva

a další...

 

Program čtvrtého ročníku dvoudenní odborné konference, která tematicky navazuje na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR a je určena pro zástupce z řad státní správy a samosprávy, byl opět rozdělen do dvou dní.

Letos vystoupilo 13 přednášejících odborníků z oblasti právní praxe i teorie.

více

Kongresový výbor

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

více

 

HLAVNÍ ODBORNÍ PARTNĚŘI

      stmou

Aktuálně

Na odborné konferenci letos vystoupilo 13 přednášejících.

Program

Mediální zprávy o konferenci si můžete přečíst pod záložkou Média.

Média

Záštitu nad konferencí převzali Institut pro veřejnou správu Praha, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a předseda Svazu měst a obcí ČR.

Partneři

Zasílání novinek

Přejete si dostávat informace o kongresech?
Vyplňte email a aktuality, novinky budete
mít ve svých schránkách.

Program konference Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
CODEXIS
Hlavní partneři
NovaVoice®
Partneři
OSWALD
QCM
Empemont
Odborní partneři
Sdružení místních samospráv ČR Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
Institut pro veřejnou správu Praha Správní právo
Mediální partneři
eLAW.cz EPRAVO.cz Moderní obec Právní prostor.cz vz24.cz ANAG
GRADA Konkursní noviny Lidové noviny