Codexispořádá již šestý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, která navazuje na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Jihomoravského kraje, náměstek ministra vnitra a Sdružení místních samospráv v ČR.

Bloky odborné konference

Problematika GDPR

Trestní odpovědnost zastupitelů - externí posudky

Registr smluv

Zadání veřejných zakázek na kvalitu

Aplikační problémy v závazkovém právu

a další...

 

Kongresový výbor

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

více

 

  

 

 

 

Aktuálně

Záštitu nad konferencí Právo ve veřejné správě poskytne náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend, pověřený řízením sekce veřejné správy, JUDr. PhDr. Petr Mlsna.

Záštitu nad konfrencí Právo ve veřejné správě 2017 převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimka.


Prohlédněte si fotogalerii z předchozích vydařených ročníků.

Historie

Zasílání novinek

Přejete si dostávat informace o kongresech?
Vyplňte email a aktuality, novinky budete
mít ve svých schránkách.

Pořadatelé
ATLAS consulting spol. s r.o.
Hlavní partneři
CODEXIS
Partneři
NovaVoice®
OSWALD
Frank Bold
Odborní partneři
Mediální partneři
ANAG eLAW.cz EPRAVO.cz GRADA Moderní obec Právní prostor.cz
vz24.cz PRO města a obce