Historie konference Právo ve veřejné správě

Právo ve veřejné správě 2017
Právo ve veřejné správě 2017

více...
Galerie
Právo ve veřejné správě 2016
Právo ve veřejné správě 2016

Odborná konference Právo ve veřejné správě 2016, kterou společnost ATLAS consulting spol. s r.o. pravidelně pořádá, se uskutečnila již popáté. A to 1. listopadu 2016 v Hotelu BOBYCENTRUM v Brně. Konference byla zaměřena na výběr témat z aktuální právní úpravy regulující výkon státní správy a samosprávy.

Letošní ročník měl i nového významného spolupořadatele, a to přední advokátní kancelář PwC Legal, která poskytuje kompletní odborné služby ve všech ekonomických a průmyslových oblastech. PwC Legal nabízí kompletní právní a poradenský servis, součástí týmu jsou také odborníci na daňové poradenství, oblast fúzí a akvizic, forenzní a analytické služby.

Témata pro letošní ročník byla vybírána z oblastí jako problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ, místní poplatky z pohledu praxe, trestní odpovědnost právnických osob, registr smluv v praxi, nový zákon o zadávání veřejných zakázek a další.

Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR, náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví, Sdružení místních samospráv ČR a Institutu pro veřejnou správu Praha.

více...
Galerie
Právo ve veřejné správě 2015
Právo ve veřejné správě 2015

Proběhl čtvrtý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, kterou každoročně pořádá společnost ATLAS consulting spol. s r.o. Tentokrát se konference uskutečnila v TOP HOTELU Praha.

Odborníci působící ve veřejné správě, ale také advokáti či akademici přijeli diskutovat se zástupci státní správy a samosprávy. Sešli se již po čtvrté, letos však poprvé v Praze. Konference Právo ve veřejné správě 2015 se konala 3. a 4. listopadu.

Zajímavých témat bylo více než deset a účastníci tak měli unikátní možnost klást přednášejícím otázky z celé škály aktuální právní problematiky.

Témata pro letošní ročník jsme vybrali z oblastí jako trestněprávní odpovědnost ve veřejné správě, problematika služebního poměru podle služebního zákona, smluvní právo v praxi, veřejné zakázky a zadávací řízení, aktuální otázky školské legislativy, elektronické zpřístupňování práva a další.

Záštitu nad konferencí převzali Institut pro veřejnou správu Praha, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a předseda Svazu měst a obcí ČR.

více...
Galerie
Právo ve veřejné správě 2014
Právo ve veřejné správě 2014

Letos se uskutečnil již třetí ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, zástupci státní správy a samosprávy se sešli 5. a 6. listopadu 2014 v hotelu ČERNIGOV v Hradci Králové. Konferenci pořádala společnost ATLAS consulting spol. s r. o., výrobce nejrozšířenějšího právního systému CODEXIS.

Konference nesla podtitul NOVÉ PRÁVO, v rámci přednášek tedy zaznělo zhodnocení téměř ročních zkušeností s novým občanským zákoníkem, byly řešeny limity práva na informace a téma registru smluv, trestně právní odpovědnost zastupitelů měst a obcí, zadávání veřejných zakázek, elektronizace veřejné správy, zadlužování a exekuce samosprávy či státní podpora a její zásady.

Záštitu nad odbornou konferencí převzali Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím náměstkyně pro veřejnou správu a legislativu, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a Institut pro veřejnou správu Praha.

více...
Galerie
Právo ve veřejné správě 2013
Právo ve veřejné správě 2013

Druhý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, která je určena pro zástupce z řad státní správy a samosprávy, tematicky navázal na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR. Pořadatelem konference byla společnost ATLAS consulting spol. s r. o., výrobce nejrozšířenějšího právního systému CODEXIS. Termín a místo konání: 22.–23. října 2013, Hotel ČERNIGOV, Hradec Králové

Hlavním tématem letošního ročníku konference bylo to nejaktuálnější a nejpalčivější právnické téma, a to Nový občanský zákoník a jeho dopady na veřejnou správu. Program konference byl rozdělen do dvou dní, během kterých vystoupilo asi 15 přednášejících odborníků z různých oblastí práva. Účastníci konference se tak měli možnost setkat se špičkami v daném oboru. Po jednotlivých příspěvcích proběhla také oblíbená diskuze, kdy účastníci mohli klást dotazy odborníkům a dotazovat se tak přímo na konkrétní problémy.

Konference se konala pod záštitou ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro místní rozvoj.

Hlavními odbornými partnery konference bylo Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR a Komora administrátorů veřejných zakázek.

 

více...
Galerie
Právo ve veřejné správě 2012
Právo ve veřejné správě 2012

Společnost ATLAS consulting spol. s r. o. – výrobce nejrozšířenějšího právního informačního systému CODEXIS - pořádála první ročník odborné konference se zaměřením na PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.

Záštitu poskytli
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. - ministr spravedlnosti,
Ing. Kamil Jankovský - ministr pro místní rozvoj,
a Jan Kubice - ministr vnitra.

Konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ tak tematicky navazovala na úspěšný a již tradiční odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR, který ATLAS consulting každoročně pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Economia.

První ročník dvoudenní konference se věnoval Zákonu o veřejných zakázkách a Novému občanskému zákoníku ve vztahu k veřejné správě. Organizátoři nabídli přednášejícím dostatek prostoru, aby měli možnost danou problematiku detailněji rozebrat. Po každém tematickém bloku přednášek proběhla diskuze, kde zástupci samospráv mohli klást dotazy odborníkům z právní praxe a dotazovat se tak přímo na konkrétní problémy.

23. – 24. října 2012, kongresové centrum Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49, Prostějov

více...
Galerie

Program konference Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
ATLAS consulting spol. s r.o.
Hlavní partneři
CODEXIS
Partneři
NovaVoice®
OSWALD
Frank Bold
Odborní partneři
Mediální partneři
ANAG eLAW.cz EPRAVO.cz GRADA Moderní obec Právní prostor.cz
vz24.cz PRO města a obce