Program konference Právo ve veřejné správě 2017

Program jednodenní konference je rozdělen do jednotlivých tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku konference bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.


Bloky odborné konference

Problematika GDPR

Trestní odpovědnost zastupitelů - externí posudky

Registr smluv

Zadání veřejných zakázek na kvalitu

Aplikační problémy v závazkovém právu

a další...

7.11.2017

 08:30 - 09:30 Prezentace účastníků
 09:30 - 09:50 Úvodní slovo
  09:50 - 12:25 Blok I.
 09:50 - 10:45

BoudaRegistr smluv - prakticky
Mgr. Petr Bouda

 10:45 - 10:55 Přestávka
 10:55 - 11:40

potěšilNová právní úprava správního trestání
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

 11:40 - 12:25

francovaJak správně zadat veřejnou zakázku na kvalitu
Mgr. Ing. Anna Francová

 12:25 - 13:25 Oběd
  13:25 - 16:00 Blok II.
 13:25 - 14:10

siluetaOchrana osobních údajů ve světle obecného nařízení GDPR
Mgr. Lukáš Koukal, Mgr. Michal Zahradník

 14:10 - 14:55

sokolTrestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy
JUDr. Tomáš Sokol

 14:55 - 15:15 Přestávka
 15:15 - 16:00

ivicicovaAplikační problémy ve smluvním právu
Mgr. Jitka Ivičičová

 16:00 Ukončení
Pořadatelé
ATLAS consulting spol. s r.o.
Hlavní partneři
CODEXIS
Partneři
NovaVoice®
OSWALD
Frank Bold
Odborní partneři
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo vnitra České republiky
Sdružení místních samospráv ČR Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
Institut pro veřejnou správu Praha
Mediální partneři
ANAG eLAW.cz EPRAVO.cz GRADA Moderní obec Právní prostor.cz
vz24.cz PRO města a obce