Program konference Právo ve veřejné správě 2016

Program jednodenní konference byl rozdělen do jednotlivých tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku konference byl stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.


Bloky odborné konference

Program kongresu ke stažení

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ

Místní poplatky z pohledu praxe

Aktuality z trestní odpovědnosti právnických osob

Registr smluv v praxi

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

a další...

7. 11. 2016

08:30 - 09:30 Prezentace účastníků
09:30 - 09:50 Úvodní slovo
   09:50 - 12:25 Blok I.
 09:50 - 10:45

SmejkalVybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

 10:45 - 10:55 Přestávka
 10:55 - 11:40

fadrnyRegistr smluv v praxi
Mgr. Martin Fadrný

 11:40 - 12:25

glogarAktuality z trestní odpovědnosti právnických osob
Mgr. Petr Glogar

 12:25 - 13:25 Oběd
   13:25 - 16:00 Blok II.
 13:25 - 14:10

stupkaEfektivní a transparentní zpeněžení majetku - veřejná dražba dle zákona č. 26/2000 Sb.
Kamil Stupka

 14:10 - 14:55

kubikovaMístní poplatky - vybrané problémy v praxi
Mgr. Barbora Kubíková

 14:55 - 15:15 Přestávka
 15:15 - 16:00

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.Nový zákon o veřejných zakázkách - jaké změny přinese dosavadní praxi?
Mgr. Lucie Moravčíková (Žilková)

16:00 Ukončení

Program konference Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
ATLAS consulting spol. s r.o. PricewaterhouseCoopers Legal
Hlavní partneři
CODEXIS
PwC Legal
Partneři
NovaVoice®
OSWALD
OTIDEA
Odborní partneři
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo vnitra České republiky
Sdružení místních samospráv ČR Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
Institut pro veřejnou správu Praha
Mediální partneři
ANAG eLAW.cz EPRAVO.cz GRADA Konkursní noviny Moderní obec
Právní prostor.cz vz24.cz