Napsali o nás

V Brně se uskuteční odborná konference Právo ve veřejné správě 2016

Moderní obec (18.10.2016)

Již pátý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ se uskuteční 1. listopadu 2016 v Hotelu Bobycentrum v Brně. Konferenci, která navazuje na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR a je svým zaměřením určena pro zástupce z řad státní správy a samosprávy, pořádají ATLAS consulting spol. s r. o. ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers.

více

Co chystáme na konferenci Právo ve veřejné správě?

Frank Bold (14.10.2016)

Zda dva týdny, 1. listopadu 2016, v Brně proběhne pravidelná konference Právo ve veřejné správě, na které za Frank Bold vystoupí právník Martin Fadrný. Martin mimo jiné připravoval právní analýzy a stanoviska k jednotlivým zněním návrhu zákona o registru smluv a také proškolil stovky lidí, jak registr smluv v praxi používat. Na konferenci vystoupí s příspěvkem o tom, jak registr smluv využívat tak, aby nepřidělával úřadům práci a plnil svůj účel.

více

Jak na vybrané problémy z praxe aneb Právo ve veřejné správě 2016

Moderní obec (05.10.2016)

Své půlkulatiny, tedy pátý ročník, letos oslaví odborná konference Právo ve veřejné správě, která se bude tentokrát konat 1. 11. v Brně. Už tradičně se na ní sejdou zástupci z řad zástupců státní správy a samosprávy či poskytovatelů právních služeb, aby společně s přednášejícími diskutovali nad vybranými aktuálními otázkami veřejného sektoru.

Konference Právo ve veřejné správě: Trestní represe zastupitelů se zostřuje, většinou nedůvodně

Moderni obec 12/2015

Hned několik témat k diskusi přinesl zástupcům státní správy a samosprávy letošní čtvrtý ročník konference Právo ve veřejné správě 2015, která se konala 3. a 4. listopadu v Praze a jejímž mediálním partnerem byl časopis Moderní obec. S účastníky přijeli i tentokrát diskutovat nejen odborníci působící ve veřejné správě, ale také advokáti či akademici.

Právo ve veřejné správě 2015

Konkursní noviny 11/2015

Začátkem listopadu se v Praze uskutečnil čtvrtý ročník dvoudenní odborné konference "Právo ve veřejné správě 2015", určený hlavně pracovníkům státní správy a samosprávy. Tematicky navazovala na odborný kongres Právní prostor.

Konference Právo ve veřejné správě: Nedostatky služebního zákona a nedůvodná trestní represe zastupitelů

Právní prostor.cz (09.11.2015)

Odborníci působící ve veřejné správě, ale také advokáti či akademici přijeli diskutovat se zástupci státní správy a samosprávy. Sešli se již po čtvrté, letos však poprvé v Praze. Konference Právo ve veřejné správě 2015 se konala 3. a 4. listopadu.

více

Špičkoví přednášející a diskutující právníci - to je konference Právo ve veřejné správě

Právní prostor.cz (21.10.2015)

V dnešní době je různých odborných seminářů a diskusních fór až přemíra, konference Právo ve veřejné správě je ale jen jedna. Mohu-li jako advokát zabývající se problematikou veřejnoprávních korporací posoudit, konference "PVVS" je jednoznačně co do výběru a odbornosti špičkových přednášejících a diskutujících právníků nejkvalitnější.

více

Právo ve veřejné správě: Veřejné zakázky, nové pravomoci NKÚ a další zajímavá témata

Právní prostor.cz (14.10.2015)

Již počtvrté se sejdou zástupci z řad státní správy a samosprávy na odborné konferenci Právo ve veřejné správě, letos však poprvé v Praze. Ani tentokrát nebude chybět zajímavý program nabitý aktuálními tématy, s účastníky budou diskutovat nejen odborníci ze státní správy, ale také advokáti a akademici.

více

Nové právo 2014

Newsletter Právní rádce (27.11.2014)

Nové právo aneb co nejdůležitějšího přinesl veřejné správě rok 2014. To se řešilo ve dnech 5. a 6. listopadu 2014 v Hradci Králové, na již třetím ročníku specializované konference Právo ve veřejné správě 2014.

Nový občanský zákoník významně ovlivní také veřejnou správu

Moderní obec (05.12.2013)

O hodně více právních souvislostí, než se na první pohled zdá, má nový občanský zákoník (NOZ). A dokáže velmi znatelně překvapit. I to je poselství druhého ročníku konference Právo ve veřejné správě.

Nový kodex dopadne i na veřejnou správu

Právní rádce (28.11.2013)

Nový občanský zákoník má ještě o hodně více právních souvislostí, než se na první pohled zdá. A dokáže velmi znatelně překvapit. I to je poselství druhého ročníku konference Právo ve veřejné správě, který proběhl za mediálního partnerství Právního rádce.

Nový občanský zákoník má netušené souvislosti

Newsletter Právní rádce (31.10.2013)

Nový občanský zákoník má ještě o hodně více právních souvislostí, než se na první pohled zdá. A dokáže velmi znatelně překvapit. I to je poselství druhého ročníku konference Právo ve veřejné správě, který proběhl na konci října za mediálního partnerství Právního rádce.

Právo ve veřejné správě 2013

Newsletter Právní rádce (17.10.2013)

Vedle shrnutí nejdůležitějších změn vlivem nové právní úpravy (NOZ) na oblast veřejné správy, budou mít účastníci možnost poslechnout si příspěvky na téma dopadů NOZ na pracovně právní či daňovou oblast, na téma aktuálních změn v katastrálním zákoně a nemovitostním právu obecně, či na téma aktuálního přehledu stavu doprovodné legislativy k NOZ. Kromě exponované problematiky okolo NOZ však zazní i jiná, ve veřejné správě aktuálně diskutovaná témata jako nový kontrolní řád, legislativní vývoj v zadávání veřejných zakázek, právo na informace podle zákona č. 106/1990 Sb., změny v záležitostech orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), či trestně právní problematika v podobě trestní odpovědnosti zastupitelů a právnických osob se z a - měřením na územní samosprávné celky.

Chystá se konference o dopadech NOZ na veřejnou správu

Právní rádce (27.09.2013)

Zeptali jsme se tak některých přednášejících na to, co by mělo být podle nich pro veřejnou správu v souvislosti s novým občanským zákoníkem - kterému bude konference z velké části věnována - hlavním tématem.

Program konference Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
ATLAS consulting spol. s r.o.
Hlavní partneři
CODEXIS
Partneři
NovaVoice®
OSWALD
Frank Bold
Odborní partneři
Mediální partneři
ANAG eLAW.cz EPRAVO.cz GRADA Moderní obec Právní prostor.cz
vz24.cz PRO města a obce